Μελετητήριο

Μάθε στο παιδί “τον τρόπο”!

Η επιτυχία των παιδιών σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο μελέτης. Μάθε στο παιδί τον τρόπο αντί να μεταφέρεις μια πληροφορία έτοιμη χωρίς να το βοηθάς να αναπτύξει τις ερευνητικές και μαθηματικές του ικανότητες, τον προφορικό και γραπτό λόγο και οργανωτικές μεθόδους.

Αυτή είναι η φιλοσοφία των δασκάλων μας που με αγάπη ασχολούνται με την καθημερινή μελέτη των μαθημάτων των παιδιών όχι μόνο στηρίζοντας, επιβλέποντας και λύνοντας απορίες αλλά παράλληλα μαθαίνοντας στα παιδιά πώς να μάθουν, να οργανωθούν, να αφομοιώσουν και να κατανοήσουν πληροφορία και γνώση.

Πιο συγκεκριμένα το μελετητήριό μας στο Αριστείο προσφέρει στα παιδιά:

  • Παραλαβή από το σχολείο εντός περιφέρειας
  • Μικρά τμήματα μελέτης
  • Ήσυχο περιβάλλον για μελέτη χωρίς περισπασμούς
  • Στήριξη από εκπαιδευτικούς
  • Κάλυψη μαθησιακών κενών
  • Επαναλήψεις και προετοιμασία για διαγωνίσματα
  • Κοινωνικό χώρο και χρόνο
  • Μεθόδους οργάνωσης χρόνου
  • Δημιουργική απασχόληση μετά το τέλος της μελέτης στην αίθουσα τεχνολογίας και πληροφορική, επιτραπέζια παιχνίδια, γωνιά μελέτης βιβλίου

Και το πιο σημαντικό ενθουσιασμό, χαμόγελο και αγάπη για να γίνεται η μελέτη με χαρά!